Kalendarz

<iframe src=”https://calendar.google.com/calendar/embed?src=etaksiforum%40gmail.com&ctz=Europe/Warsaw” style=”border: 0″ width=”800″ height=”600″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

MINIWYKŁAD 14.04.2016

KN EtaKsi zaprasza na spotkanie z cyklu Miniwykłady

Miniwykłady czyli studenci dla studentów.

Tym razem zapoznamy się z prezentacją KN Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki. Koledzy z Wydziału Elektroniki opowiedzą nam o swoich projektach dotyczących automatyki budynkowej i przemysłowej.
To świetna okazja do poszerzenia wiedzy i integracji interdyscyplinarnej. Spotkanie może być także początkiem ciekawej współpracy… 😉 

CZWARTEK 14.04.2016
godzina 19:00
C-18 („SKS”) Sala C

Zapraszamy!

Strona wydarzenia na facebooku:
https://web.facebook.com/events/1693917984209848/