Puzzel 2015

Zapraszamy na konferencję Puzzel 2015! 

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

Puzzel 2015

PATRONI I SPONSORZY

Konferencję swoim patronatem honorowym wspierają:
dziekani Uniwersytetu Przyrodniczego:
– Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
– Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
– Prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk, Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego,
– Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności,
oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Prof. dr hab. Roman Kołacz;

dziekani Uniwersytetu Wrocławskiego:
– Prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii,
– Prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, Dziekan Wydziału Biotechnologii;
– Prof. dr hab. Anna Trzeciak, Dziekan Wydziału Chemii;

oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr. hab. Marek Ziętek wraz z prorektorem ds. dydaktyki prof. dr hab. Michałem Jeleniem.

Tegoroczna edycja jest objęta patronatem medialnym portalu naukowo-technicznego klaster.plusuj.pl, a także związanej z nim Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych. Konferencję sponsorują: firma RootInnovation, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz firma Bruker. Ponadto patronują nam portal studencki dlaStudenta.pl, Miesięcznik Studentów Żak, Akademickie Radio LUZ oraz Fundacja Manus.

 

 

 

Zebranie EtaKsi 25.03.2015

Data:      25.03.2015

Godzina:  1900

Miejsce:   108 C-7

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Powitanie nowych członków, wstęp, sprawy formalne

 2. Podsumowanie DASu – mocne i słabe strony

 3. konkurs beleczek w jakiej formie jury, wyniki itd.

 4. TARBUD

  1. koordynator

  2. co wystawiamy, jak mamy mówić o kole, papierze, informacje praktyczne

  3. harmonogram

  4. przygotowanie i sprzątnięcie stoiska

 5. Podział ról:

  1. osoba aktualizująca stronę

  2. “dział reklamy” – rozpowszechnianie informacji w internecie, plakaty itp.

  3. osoba odpowiedzialna za budowy/szkolenia

 6. Projekt Statek

 7. Badania próbek

  1. koordynator

  2. opracowania wyników, wnioski, opracowanie dalszych badań

 8. Miniwykłady – harmonogram wystąpień na spotkaniach koła

 9. Wyjazd

 10. Sprawy inne, nieprzewidziane