Zebranie EtaKsi 7.11.2013

Data:      7.11.2013

Godzina:  1705

Miejsce:   401B C-7

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

  1. Dodanie do porządku nowych spraw wniesionych przez Członków
  2. Szkolenie Peri – ustalenie terminu, wstępne deklaracje chęci wyjazdu
  3. Organizacja konferencji we Wrocławiu – sala, budowy, plakaty + promocja, zakwaterowanie + posiłki i inne; pomysł na: „atrakcję naukowa” i ewentualny wykład kogoś z zakładu Budownictwa Ogólnego
  4. Miniwykłady – promocja
  5. Projekt papier
  6. Wycieczki na budowy – koordynacja, wycieczki wyjazdowe
  7. Inne, nieprzewidziane sprawy