Puzzel 2013

Puzzel2013

Puzzel2013Puzzel 2013 jest wrocławską konferencją studentów nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Stanowi miejsce spotkań młodych ludzi rozpoczynających dopiero swoją karierę naukową.

II Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych powstała z myślą o zintegrowaniu wrocławskiego środowiska aktywnych naukowo studentów. Jest okazją do zaprezentowania uzyskanych wyników badań, wymiany doświadczeń i podzielenia się swoimi zainteresowaniami naukowymi. Puzzel 2013 ma na celu przybliżenie uczestnikom potencjalnych pól wspólnej działalności naukowej i zachęcenie do współpracy badawczej. Jest miejscem, gdzie swoje zdolności zaprezentują przyszli pracownicy przemysłu, techniki, nowych technologii i instytutów badawczych.

W ramach Konferencji uczestnicy przedstawią swoje badania i zainteresowania w wygłaszanych referatach i zaprezentowanych plakatach. Odbędą się także wykłady, poprowadzone przez naukowców z wrocławskich uczelni. Będzie również możliwość spotkania się z przedstawicielami firm zainteresowanych rozwojem nauki i nowych technologii.

Dla autorów najbardziej interesujących plakatów i referatów przewidziane są nagrody, a wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na specjalną imprezę integracyjną.

Organizatorami Konferencji są:

  • Koło Naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic z Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi z Politechniki Wrocławskiej,

Koła naukowe zainteresowane współpracą przy organizacji konferencji prosimy o kontakt. Zachęcamy także zainteresowane firmy i instytucje do materialnego wsparcia, a wszystkich studentów zapraszamy serdecznie do udziału!

Członkowie Koła Naukowego Silesia Optic oraz Koła Naukowego EtaKsi

Harmonogram

Aktywni uczestnicy:

Zgłoszenia od stycznia 2013
Przysyłanie abstraktów od stycznia 2013 do 17 marca 2013
Odpowiedź od organizatora 17 marca do 1 kwietnia 2013
Konferencja 18-20 kwietnia 2013

Bierni uczestnicy (słuchacze):

Zgłoszenia od stycznia 2013 do 14 kwietnia 2013

Aktualności na stronie konferencji i wydarzeniu na facebooku !!